loopband.jpg

Beweegprogramma Hartfalen/Revalidatie


Beweegprogramma voor mensen met coronaire aandoeningen en hartfalen

Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van het tekortschieten van de pompfunctie van het hart. Hartfalen komt ongeveer bij 1 op de 1000 Nederlanders voor. Na het 65ste jaar is hartfalen één van de meest voorkomende oorzaken van een ziekenhuisopname.

Het beweegprogramma wordt voor u op maat gemaakt. Dit wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met situatie en mogelijkheden. Bewezen is dat het beweegprogramma dat u gaat volgen een gunstig effect heeft op uw klacht en uw omgang hiermee. U leert bewuster met uw lichaam omgaan, waardoor terugval voorkomen kan worden.


Inhoud van het beweegprogramma:
Gedurende 12 weken traint u twee tot drie keer per week onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Voordat de eerste training plaatsvindt, wordt er een uitgebreide test en een intake afgenomen. Dit wordt gedaan om een goede indruk van uw klachten te krijgen en om te achterhalen hoe u hiermee om gaat. Hierbij geeft de fysiotherapeut meer informatie over het beweegprogramma maar ook informatie over coronaire aandoeningen en hartfalen. U krijgt ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Na 3 en 6 maanden wordt de test herhaald om vast te stellen hoeveel u vooruit bent gegaan. De huisarts wordt gedurende het programma tweemaal geïnformeerd. Dit wordt uiteraard alleen gedaan als u hiervoor toestemming geeft.

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie en u hebt een verwijzing van huisarts of specialist is er een grote kans dat uw zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt.

Hoe kan ik me aanmelden?

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen. Klik hier voor onze gegevens