Logopedie SanTwee

Vanaf 1 juni 2020 is een logopediste toegevoegd aan ons kinderteam.
Haar naam is Lisa Ruessink en zij is werkzaam op de Dr. Van Voorthuijsenschool en de praktijk op Sandenburg 2.

Lisa: “ Wat ik zo leuk vind aan het werk, is dat ik bijdraag aan de ontwikkeling van de kinderen. Soms met kleine stappen soms met iets grotere stappen. Juist het zien van verbetering maakt mijn werk zo leuk en waardevol!”

Logopedie
Het doel van logopedie is het verbeteren van communicatieve vaardigheden en bijbehorende voorwaarden binnen de spraak- en taalontwikkeling die ervoor zorgen dat een kind effectiever kan communiceren met zijn omgeving.

De logopedist onderzoekt waar problemen bestaan op het gebied van communicatie, spraak, taal, gehoor, eten en drinken en sensorische informatieverwerking en stelt het effect vast op de communicatieve zelfredzaamheid van de leerling. In samenspraak met ouders, kind en eventueel andere betrokkenen wordt een behandelplan opgesteld welke regelmatig geavaleerd zal worden.

Vergoeding:
Logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen eigen risico te betalen.
Voor het behandelen op scholen, werken wij uitsluitend op verwijzing van een arts.

Werkdagen:
Lisa is op de woensdag en vrijdag aanwezig.

Vragen of informatie:
Voor vragen, informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen met de praktijk:
023-5354580 of per mail logopedie@santwee.nl