Kinderbekken fysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie

Binnen ons team Kinderfysiotherapie is er nu ook de specialisatie Kinderbekkenfysiotherapie. Kinderbekkenfysiotherapie is het specialisme binnen de fysiotherapie, waarbij een kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen en buikpijnklachten.

De kinderbekkenfysiotherapeut gaat samen met u en uw kind werken aan dit probleem.

Hoe gaat de Kinderbekkentherapeut te werk?

Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een intakegesprek plaats vinden samen met uw kind. Er zal gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden.

Na het intakegesprek zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Zo krijgen we een indruk over de algehele motoriek van uw kind. Ook kijken we hoe de spieren rondom het plas- en poepgaatje van uw kind (de bekkenbodem) werken.

Uiteindelijk bespreekt de kinderbekkenfysiotherapeut de conclusies met u en uw kind.

Een eventueel behandelplan wordt in overleg met u en uw kind opgesteld.

Waaruit bestaat de behandeling?

U en uw kind krijgen uitleg over:

• de blaas, de darmen, de bekkenbodem en de relatie met plassen en poepen

• de toilethouding en het toiletgedrag

• de vochtinname en voedingsvezels

• de bewustwording van de bekkenbodem en het goed leren aanspannen en ontspannen van de bekkenbodem.

De kinderbekkenfysiotherapeut ziet kinderen met:

• plasproblemen, zoals urineverlies, heel vaak en/of heel nodig moeten plassen

• poepproblemen, zoals verstopping, ontlastingsverlies

• bedplassen

• urineweginfectie

• buikpijnklachten